mandag 26. september 2011

Lese, lese, ...

Har nå tatt et jafs når det gjelder lesing. Synes Erstad og Hauge tar seg opp. Har hatt godt utbytte av lesinga av del 1, spesielt der Hauge satte skolens ledelse i sammenheng med andre artefakter i skolen som aktivitetssystem.
Synes også det var greit å lese om de fire skoleledernes erfaringer med IKT-implementeringen i sin skole, selv om jeg ikke kjente meg helt igjen i lederrollen som ble beskrevet av vgs-rektoren på Stovner. Hadde vært interessant å lese hans blogg, den tror jeg kunne vært både spissformulert og kontant :)

Viktig lærdom fra del 1:
Lederutfordringer går langs tre hovedlinjer:
1)    Ledelsen må sørge for å forankre IKT-arbeidet i vitale arbeidsenheter i organisasjonen (skoleledergruppa, lærerteam, arbeidsfellesskap med elevene..)
2)    De digitale teknologiene skaper et fornyet behov for å tenke gjennom fysiske, sosiale og pedagogiske strukturer for arbeidet i skolen og arbeidsrutinene til elever og lærere.
3)    Mange digitale teknologier bryter med makt og ansvarsforhold når det gjelder valg av læringsformer og kunnskaper (kan føre til at lærere og ledere blir satt på sidelinjen).

Sitat fra boka: ”Objektet for læringsarbeidet, det elevene og organisasjonen skal arbeide mot og sitte igjen med etter endt arbeid, er dermed noe som må tilkjempes og utvikles i samspill mellom deltakerne, målet for arbeidet og teknologibruken.” s78 (min understreking).
Så var det et hyggelig gjensyn med Lave & Wenger fra tidligere moduler, da, med praksisfellesskap og legitime deltakere.

En liten refleksjon over egen studieprosess er at det er nødvendig å få noen timer i fred og ro, så man kan få jobbet seg inn i litteraturen. Og det er utrolig hvor mye mer man syns man forstår, etter hvert som sidene ruller forbi. Nå er jeg ved godt mot!

Kilder: Erstad, O & Hauge, T E (red), (2010), Skoleutvikling og digitale medier. Gyldendal Akademiske

torsdag 15. september 2011

Dag 3 i bloggverdenen

Allerede føler jeg presset på teorilesinga.... Skulle ha kommet igang, men hvor skal man finne innsmett i en travel tid? Deltakelse på foreldremøter, og innlevering av økonomirapport for 2.tertial krever sitt. Klassisk tidsklemme eller typisk situasjon for den heldige innehaver av rektorstolen?

tirsdag 13. september 2011

Oppstart

Hei, alle sammen. Dette er første innlegg på min skolelederblogg. Vi sitter nå på Dragvoll, etter-og videreutdanning i skoleledelse.