tirsdag 24. april 2012

Noen betraktninger rundt blogging


For en skoleleder som er i full jobb, og samtidig studerer skoleledelse, er det jammen ikke lett å prioritere tid til å følge opp egen blogg. Tidligere hadde jeg en ambisjon om å skrive litt hver søndag, for å reflektere litt rundt egen læringsprosess. Hadde kanskje vært lurt å følge sitt eget råd...? 

Nå for tiden er jeg opptatt av temaet for modul 8 - Skolen mellom politikk, administrasjon og pedagogikk, del 2. Litteraturen jeg leser nå er "Ansvarlighet i skolen". Boka beskriver resultatene fra forskningsprosjektet "Achieving School Accountability in Practice", såkalt ASAP. Foreløpig er jeg på del 1, som omhandler ansvarsstyring på nasjonalt nivå. Det er for så vidt interessant å se hvordan internasjonale strømninger påvirker norsk skolepolitikk, både på nasjonalt og lokalt nivå. Accountability er det store temaet, og det beskrives både som et styringsideal og et styringsmiddel. De store undersøkelsene, som TIMSS, PISA og PIRLS, omtales, og settes i sammenheng med NKVS, det norske kvalitetsvurderingssystemet. 

For øvrig er John Hatties metaundersøkelse også meget interessant. Den står høyt på lista over bøker jeg skal pløye igjennom. Så er jeg tilbake til denne tidsdisponeringen min, da...


Kilde: Langfeldt G., Elstad E. & Hopmann S.(red) (2008) Ansvarlighet i skolen, praktiske spørsmål og pedagogiske svar. Cappelen.