søndag 30. oktober 2011

Innhold i bloggen

Dette er som kjent en blogg startet opp i forbindelse med masterstudiet i skoleledelse. Heldigvis så har vi i denne modulen, IKT i administrasjon, pedagogikk og utvikling, fått anledning til å starte opp vår egen blogg med mer og mindre reflektert innhold. 

Tidvis kan det føles litt overveldende å skulle gjøre kjent for all offentlighet sine egne tanker om skolens indre liv, og det man antar selv er den beste måten å drive skole på. Da er det greit å ha "Noen råd til bloggerne" fra læreren sin foran seg. Der er et av rådene at de temaene man velger å blogge om må være relevante i fht IKT og skoleledelse (spørsmålet blir om det kan være en eller begge samtidig, er dette et og som kan oppfattes som eller, eller ikke...). Videre bør temaet være interessant for meg som blogger, og det bør være relevant for min arbeidssituasjon. Bloggen bør oppdateres minst en gang i uka, og den kan være en krysning mellom tenkeskriving og presentasjonsskriving

Dette er egentlig en genial måte å holde seg selv i nakkeskinnet på! 
For det første er det mange av oss som tidligere har "tenkt gjennom blyanten", som nå har overført denne arbeidsmåten til tastaturet. Det er en fin arbeidsmåte for å få forståelse for fagstoffet. 
For det andre fører det til at vi får en offentliggjøring av det vår litteraturlesing og evt våre notater handler om. Dette fører til at medstudenter kommer med innspill og tilbakemeldinger, og faktisk hjelper bloggeren til å se ting fra flere perspektiv og kanskje få ny innsikt. 
For det tredje hjelper det bloggeren med å være disiplinert i fht tiden man har til rådighet. Her nytter det ikke med skippertak. 
For det fjerde kan det føre til at man utvider sin egen horisont ved å lese andres blogger, og kanskje får noen enkle tips selv, slik jeg fikk da jeg med stor fornøyelse leste Magnhilds forklaring på LE-DEL-SE.  

Så tilbake til overskrifta. Denne bloggen har inneholdt, og vil framover inneholde både stort og smått. En fellesnevner for alt jeg hittil har postet er skoleledelse. I tillegg vil jeg framover prøve å legge vekt på det som har med IKT å gjøre. Ut fra en liten gjennomgang av mine tidligere innlegg så ser jeg at jeg skal skjerpe meg der, dagens lille selverkjennelse. Altså betyr og og, og ikke eller :)
   

3 kommentarer:

  1. Nyttig med litt selvrefleksjon innimellom, Ann Oline! Jeg leser blogginnleggene dine med stor interesse. Bloggen som helhet skal handle om IKT OG skoleledelse. Det er ikke noe absolutt krav at hvert enkelt innlegg også gjør det, men det skader jo ikke! Interessant oppsummering av hvordan bloggingen "holder deg i nakkeskinnet"! God helg.

    SvarSlett
  2. God refleksjon, som jeg på mange måter kjenner meg selv igjen i! For å følge din oppsummering av fordelene med å blogge, håper jeg denne metoden vil være en mulig eksamensform på de andre modulene og. Svært disiplinerende!

    SvarSlett
  3. Dette har for mitt vedkommende vært en meget fruktbar måte å jobbe på. Medstudenter med forskjellig utgangspunkt, har kommet med gode drøftinger omkring forskjellige emner knyttet til modulen. Tror det ville blitt svært krevende, for ikke si umulig å skaffe seg en så god teoretisk og bred forståelse på egen hånd.

    SvarSlett